Disclaimer website Straathof Makelaars o.g.
Ondanks grote zorgvuldigheid kan informatie op deze website op een zeker moment verouderd zijn of anderszins onjuist. Straathof Makelaars o.g. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor directe en/of indirecte mogelijke gevolgen daarvan. Wij raden u aan om de juistheid en de volledigheid van de informatie te verifiŽren voordat u er enige actie op baseert.

Bepaalde verwijzingen op deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, waarover Straathof Makelaars o.g. geen controle heeft. Ook hiervoor draagt Straathof Makelaars o.g. geen verantwoordelijkheid.

Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u Straathof Makelaars o.g. en diens medewerkers niet aansprakelijk zult stellen voor enige directe en/of indirecte schade samenhangend met deze website. Alle rechten zijn voorbehouden. U kunt ons helpen eventuele fouten te corrigeren door ons een e-mail te sturen met uw op- en/of aanmerkingen.

Mocht de eigenaar van een website bezwaar hebben tegen het feit dat via deze site van Straathof Makelaars o.g. een link is naar zijn site, dan verzoeken wij de webmaster contact op te nemen met onze webmaster. Wij zullen dan de desbetreffende link weer verwijderen.

Copyright © 2000-2023.
Alle rechten zijn voorbehouden aan Straathof Makelaars o.g. Niets van deze website mag worden gereproduceerd, in welke vorm en met welk middel dan ook opgeslagen worden, of verspreid worden zonder de toestemming van Straathof Makelaars o.g. in elke vorm waarin het gepubliceerd is.