Veilingen
De Amsterdamse huizenveiling (De Eerste Amsterdamse)
De wijze van veilen is een historisch gegeven. Het systeem van opbod en afslag geschiedt tijdens één zitting. Een veiling wordt in principe verzorgd door een notariskantoor en een makelaarskantoor samen.

De huizenveiling wordt gemiddeld 25 maandagavonden per jaar vanaf 18.00 uur in het gebouw
“De Rode Hoed” aan de Keizersgracht 102 te Amsterdam gehouden. Een ieder die wel eens de veiling heeft bezocht, weet dat de ambiance en het grote aantal bezoekers voor een levendige atmosfeer en een zekere spanning zorgen.

Hoe verloopt een veiling? De afslager slaat op de gong en vraagt aan de zaal: "wat mag ik van u horen?". Het opbieden begint. De hoogste bieder is de provisionele koper (provisioneel betekent hier “voorlopig”). Hij heeft recht op de plokpenning (dat is de premie die wordt uitgeloofd aan degene die het hoogste bod heeft uitgebracht). De voorlopige koper tekent vervolgens direct bij de notaris het proces-verbaal van veiling en hij moet een bankgarantie overhandigen. Vervolgens wordt het te veilen object in slag gelegd.

Stel het hoogste bedrag bij het opbieden is € 135.000,- geworden. Bij de afslag wordt bijvoorbeeld € 100.000,- daarboven gevraagd waarna het systeem van het aftellen begint. Wordt er vanuit de zaal bijvoorbeeld op een niveau van € 5.000,- "mijn" geroepen, dan is het object verkocht voor  € 135.000,- + € 5.000,- = € 140.000,-. Als er door niemand wordt “gemijnd” dan is de hoogste bieder bij het opbieden (de provisionele koper) ook de definitieve koper geworden. Dit systeem van opbod en afslag wordt het Amsterdamse veilingsysteem genoemd.

Een particulier kan in de veiling zelfstandig optreden doch hij dient dan wel de nodige zekerheden te overleggen. Zo moet hij zich rechtsgeldig legitimeren bij de notaris en bij een aankoop een bankgarantie overleggen ter waarde van tenminste 10% van de koopsom (of een bankafschrift laten zien van een waarborgsom van tenminste 10% van de koopsom die eerder op de bankrekening van de notaris is gestort). Voor de koper geldt dat het inschakelen van een makelaar van het grootste belang is. Immers er zitten vaak de nodige haken en ogen aan het kopen van onroerend goed. Rust er een aanschrijving op het object, wat is de bestemming, staat het op de monumentenlijst, zijn er technische gebreken, wat zijn de achterstallige lasten, wat zijn de bijkomende kosten en last but not least wat is de waarde van het object. De makelaar-koper informeert en adviseert u over al deze aspecten en indien u tot aankoop wil overgaan dan spreekt hij met u af tot welke uiterste prijs hij in de veiling voor u zal bieden. Daarnaast kan nog het niet onbelangrijke aspect van de zogenaamde "veilingpsychose" worden genoemd. De makelaar-koper is ervaren in het veilen en laat zich niet opjagen door wat er gebeurt in de zaal.

Tegelijkertijd met de veiling in de zaal kunt u meebieden via internet. Het bieden via internet wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen de Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling B.V. en Troostwijk Auctions.

Voor de laatste stand van zaken en meer informatie omtrent veilingen en het meebieden via internet, verwijzen wij u graag  naar de website van het Amsterdams veilinghuis: http://www.eersteamsterdamse.nl.